Max

课程顾问
领礼包

个人show

Hello 大家我是美联英语的课程顾问Max,从事外语类学习规划已经5年的时间了。语言是人与人沟通的桥梁,学好英语呢,不仅可以多项工作的技能,还可以交到很多朋友提高自己的生活质量。好的学习规划呢,能让您在学习的道路上少走弯路在开心的学习氛围下达到自己的目标。非常期待在美联这个大家庭见到您,我也会随时在美联恭候您的到来

                                                   

预约到校即可获得