bunny

课程顾问
领礼包

个人show

Hello,大家好,我是美联的课程顾问Bunny。我喜欢烹饪我喜欢去到世界各地发现当地的美食,如果你也喜欢,未来我们可以一起。当然关于英语学习方面的问题,随时可以来找我,你的Bunny老师也是一个热心肠喔。从事教育行业这么多年收获了很多学员认可以及跟学员建立了非常深刻的感情,看着他们一步步的成长和蜕变。最后如果你觉得学习英语是一件枯燥且乏味的事情,那就赶紧行动起来,来一趟美联吧我在美联等你!

                                                   

预约即可获得